תגיש לי Things To Know Before You Buy

וגם כי הצורך הוא תרבותי ואני חייב להודות שאני לא יודע מה הן אותן "קולוניות", אבל אוסטרליה היא עדיין מדינה שבה אתה לא דובר את השפה העברית...הסיפורים על  ההפגנה ועל המכות שהכו בבריטים הילכו שנים רב

read more